Inloggen

Gebiedsinrichting Wolvega Zuid

Inmiddels zijn we gestart met de werkzaamheden gebiedsinrichting Wolvega Zuid  in opdracht van de Provincie Fryslan.

Ten zuiden van Wolvega ligt het projectgebied van de gebiedsontwikkeling Wolvega Zuid. Het plangebied omvat een oppervlakte van ruim 90 hectare. Het grootste deel hiervan is thans nog in gebruik als landbouwgrond, Verder liggen er een petgatencomplex en het park ‘De Nieuwe Aanleg’. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de plaats Wolvega, aan de westzijde door de Steenwijkerweg en aan de oostzijde door de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. De zuidgrens ligt halverwege De Lende en het dorp De Blesse waar een brede houtwal haaks op de Steenwijkerweg staat.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan beoogt de volgende punten:

•Realiseren nieuwe natuur

•Realiseren waterberging

•Bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit

•Versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten

•Vergroten van de educatieve en recreatieve waarde

Het project dient eind september 2017 opgeleverd te worden.

Terug naar overzicht
Stuur ons een mail 0523 - 251955

Werkzaamheden

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V.

Bezoekadres 1e Polderweg 1, 7685 PN Beerzerveld
Postadres Postbus 48, 7680 AA Vroomshoop T. 0523 - 25 19 55
F. 0523 - 25 13 80
E. info@bouwhuisgww.nl
W. Kwaliteitsnormen Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV op twitter