Inloggen

Bouwrijp maken Oude Mars fase 2

Foto 1 van 4

Bouwrijp maken Oude Mars fase 2

Bouwrijp maken Oude Mars fase 2
4 foto's
<   Vorige project >   Volgende project
Meer over dit project? Stuur ons een mail 0523 - 251955

Voor de Gemeente Zwolle zijn wij inmiddels gestart met de werkzaamheden voor “Bouwrijp maken Oude Mars fase 2”. Aan de zuidzijde van Zwolle wordt de bestaande woonwijk Oude Mars uitgebreid met ca. achtenvijftig vrije sector kavels. Op iedere kavel is ruimte voor een vrijstaande woning elk te bouwen volgens het eigen ontwerp- en de woonwensen van de toekomstig eigenaar.

De inritten naar de woningen worden niet gelijk aangelegd maar na aanvraag van de toekomstige bewoners en op verzoek van de opdrachtgever. Er wordt dus een flexibele inzet van materieel en personeel verwacht waardoor er kan worden ingespeeld op de werkzaamheden.

De complexiteit en de risico's in dit project ligt met name in de grondwerkzaamheden (i.v.m. een hoge grondwaterstand door een kleilaag in de ondergrond), e.e.a. uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de uitvoeringsperiode.

De kabels en leidingen worden door de nutsbedrijven aangelegd gelijkertijd met de werkzaamheden van de civiele aannemer. In het werk moet hierover afstemmingsoverleg plaatsvinden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Werkzaamheden

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V.

Bezoekadres 1e Polderweg 1, 7685 PN Beerzerveld
Postadres Postbus 48, 7680 AA Vroomshoop T. 0523 - 25 19 55
F. 0523 - 25 13 80
E. info@bouwhuisgww.nl
W. Kwaliteitsnormen Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV op twitter