Inloggen

Rheezermaten

Foto 1 van 13

Rheezermaten

Rheezermaten
13 foto's
<   Vorige project >   Volgende project
Meer over dit project? Stuur ons een mail 0523 - 251955

 

Afgelopen periode hebben we in opdracht van Waterschap Vechtstromen het project "Vecht Hardenberg - Rheezermaten" aangenomen. Na beoordeling van prijs en kwaliteit kwam onze aanbieding als beste uit de bus. Een mooi werk met ruim 650.000m3 (nat) grondverzet en natuurbouw met bijbehorend aanleg betonwegen en herinrichting van de uiterwaarden. In de gebieden Rheezermaten wordt een deel van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden. In het noordwesten van het plangebied zit nog zeer zeldzaam trilveen op gronden van staatsbosbeheer. Dit lager gelegen gebied is een oude meander en wordt gevoed door kwel. Door het dempen/aanpassen van watergangen en het verwijderen van bosopslag in dit gebied wordt de afvoer beperkt en water vasgehouden zodat het zeldzame trilveen wordt vernat.

Werkzaamheden

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V.

Bezoekadres 1e Polderweg 1, 7685 PN Beerzerveld
Postadres Postbus 48, 7680 AA Vroomshoop T. 0523 - 25 19 55
F. 0523 - 25 13 80
E. info@bouwhuisgww.nl
W. Kwaliteitsnormen Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV op twitter