Inloggen

Aanleg Vechtpark te Hardenberg

DSC00555 [].JPG
DSC00556 [].JPG
DSC00558 [].JPG
DSC00562 [].JPG
DSC00565 [].JPG
DSC00549 [].JPG
DSC00550 [].JPG
DSC00655 [].JPG
DSC00615 [].JPG
DSC00698.JPG
DSC00699.JPG
DSC00708.JPG
DSC00738.JPG
DSC00755.JPG
DSC00775.JPG
DSC00776.JPG
DSC00829.JPG
DSC00777.JPG
DSC00812.JPG
DSC00813.JPG
DSC00814.JPG
DSC00815.JPG
1206068 Hardenberg_0000.jpg
1206066 Hardenberg_0000.jpg
1206063 Hardenberg_0000.jpg
DSC00787.JPG
DSC00786.JPG
DSC00782.JPG
DSC00781.JPG
DSC00780.JPG
DSC00809.JPG
DSC00812.JPG
DSC00818.JPG
DSC00821.JPG
DSC00849.JPG
DSC00851.JPG
DSC00853.JPG
DSC00858.JPG
DSC00859.JPG
DSC00865.JPG
DSC00868.JPG
IMG_0735.JPG
IMG_0737.JPG
IMG_0787.JPG
IMG_0789.JPG
IMG_1013.JPG
IMG_1012.JPG
Foto 1 van 48

Aanleg Vechtpark te Hardenberg

Aanleg Vechtpark te Hardenberg
48 foto's
<   Vorige project >   Volgende project
Meer over dit project? Stuur ons een mail 0523 - 251955

Ruimte voor water in gebied rond monding Molengoot

Aan het gebied rond de monding van de Molengoot in Hardenberg worden diverse belevingsfuncties gekoppeld. In het gebied krijgt water volop de ruimte en wordt de waterkwaliteit vergroot.

Het gebied rond de monding van de Molengoot in Hardenberg ligt tussen de Twenteweg, Europaweg en de woningen aan de Jan van Arkelstraat en Stuwdijk in Hardenberg. In het gebied, dat ruim 30 hectare groot is, mondt de Molengoot uit in de Vecht.

De Molengoot en de kering langs de Molengoot worden in westelijke richting verlegd richting de Twenteweg. De oevers van de Vecht worden verflauwd. Het winterbed wordt vergroot met ruim 6 hectare en op diverse plaatsen verlaagd. Hierdoor krijgt water in het gebied meer ruimte.

Nevengeul voor vissen, kanopassage en eiland

In het plan is ook veel aandacht voor het vergroten van de waterkwaliteit en ecologie. Vlak nadat de Vecht onder de Europaweg door stroomt, wordt een nevengeul gegraven die in zuidelijke richting na zo’n 400 meter uitmondt in de Molengoot. In de nevengeul wordt een vispassage gerealiseerd zodat vissen via de nevengeul van de Vecht en de molengoot de stuw kunnen passeren.

Ter hoogte van de nevengeul wordt een kanopassage tussen de Vecht en de Molengoot gerealiseerd. Tussen de nevengeul en de westoever van de Vecht ontstaat een eiland. Dit wordt een gevarieerd gebied met grasland, riet en open water in de vorm van grote poelen. Het eiland wordt een prima plek voor verschillende soorten dieren, zoals grazers, vogels en amfibieën.

Natuur en recreatie

Het gebied tussen de Molengoot en de Twenteweg wordt bij uitstek geschikt voor leisure-activiteiten zoals wandelen, fietsen of outdoor-activiteiten. Om het gebied optimaal te kunnen beleven en te kunnen recreëren, worden er diverse wandel- en fietspaden aangelegd en belevingspunten gerealiseerd. De bestaande wandel-/fietsroute op de dijk langs de Molengoot wordt in westelijke richting verplaatst. Hier wordt op maaiveldniveau een nieuw fietspad aangelegd, gecombineerd met een wandelpad. De bestaande brug over de Molengoot blijft gehandhaafd. Daarnaast worden halverwege de Molengoot en over de kanopassage nieuwe voetgangersbruggen aangelegd zodat in het hele gebied via verharde en onverharde wandelpaden rondjes door en langs het gebied gelopen kunnen worden.

 

Voor meer informatie www.vechtparkhardenberg.nl
 
 
 

Downloads

Extentie pdf

Werkzaamheden

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V.

Bezoekadres 1e Polderweg 1, 7685 PN Beerzerveld
Postadres Postbus 48, 7680 AA Vroomshoop T. 0523 - 25 19 55
F. 0523 - 25 13 80
E. info@bouwhuisgww.nl
W. Kwaliteitsnormen Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV op twitter