Inloggen

Weg & waterbouw

Baggeren
Bouwhuis GWW heeft al jarenlange ervaring in het verwijderen van baggerspecie uit sloten en waterlopen in opdracht van verschillende opdrachtgevers, met name waterschappen.

Aanleg wegen
Wij voeren alle (voorbereidende) werkzaamheden uit voor de aanleg van nieuwe wegen of de verbetering van oude wegen. Alleen het asfalteren of straatwerk wordt gedaan door een externe partij.

 

Stalen damwanden
Voor het aanbrengen van stalen damwanden hebben wij verschillende eigen machines beschikbaar waaronder een Doosan DX340-LC5 met een tripple boom en variabel moment. Damwanden kunnen zowel vanaf de kant als vanaf het water worden aagebracht.


Beschoeiingen
Er kan een keuze gemaakt worden uit de meest uiteenlopende materialen voor beschoeiing bijv. houten palen met schotten/vlechtmatten of een kunstofbeschoeiing. Ook plaatsen wij damwand in verschillende afmetingen en materiaalsoorten.
 
Taludverdediging
Er kan hierbij een keuze worden gemaakt uit zaadmatten, kunststof materiaal, betonelementen, stortsteen, of in het werk gestort beton. We kunnen u advies verstrekken en een hoge kwaliteit leveren door onze vakbekwame medewerkers
 
Vistrappen
Om de waterkwaliteit en de vispopulatie te verhogen worden vistrappen aangebracht. Hierdoor wordt het water zuurstofrijker en is het voor de vissen mogelijk om stroomopwaarts te gaan.
 
Bruggen
Inmiddels zijn door ons vele soorten en maten bruggen, zoals fietsbruggen, voetgangersbruggen, knuppelbruggen en vlonderbruggen e.d. gebouwd in zowel beton, hout en staal. De stalen bruggen worden gefabriceerd door BOMA staalbouw te Marienberg.
 
Rioleringen
Aanleg van riool, reconstructie of vervangen van riolering in verschillende soorten materiaal en diameters
 
Verharding
Aanbrengen van straatwerk, asfalt of beton t.b.v. wegen en terreinen, aanleg van fietspaden van verschillende materialen van kleischelpen tot diverse natuurlijke gesteente's.

Watersteigers
Aanleggen van watersteigers in talloze soorten en maten. Ook de bijbehorende werkzaamheden voeren wij uit. Denk hierbij aan het bewerken van de walkant en verstevigen daarvan.

Remmingswerken
Het aanbrengen van houten geleiders welke in het water staan om de scheepvaart en de achterliggende objecten te beschermen. Ook voor het waarborgen van de toegang van jachthavens of sluizen

Weg en Waterbouw Weg en Waterbouw Watersteigers
Stuur ons een mail 0523 - 251955

Werkzaamheden

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V.

Bezoekadres 1e Polderweg 1, 7685 PN Beerzerveld
Postadres Postbus 48, 7680 AA Vroomshoop T. 0523 - 25 19 55
F. 0523 - 25 13 80
E. info@bouwhuisgww.nl
W. Kwaliteitsnormen Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV op twitter